കോപ്ലാസ് 2023 ൽ ബ്ലെസൺ പങ്കെടുത്തു

2023 മാർച്ച് 14 മുതൽ 18 വരെ കൊറിയയിലെ ഗോയാങ്ങിൽ Koplas 2023 വിജയകരമായി നടന്നു. ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്‌സ്‌ട്രൂഡറും കാസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം മാർക്കറ്റും കൂടുതൽ തുറക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഒരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പാണ് കൊറിയയിലെ എക്‌സിബിഷനിലെ പങ്കാളിത്തം. കൊറിയ.ഈ എക്സിബിഷനിൽ, അതേ ട്രേഡിലെ മറ്റ് സംരംഭങ്ങളുമായി ബ്ലെസൺ സജീവമായി ആശയവിനിമയം നടത്തി.പ്രതിനിധി സംഘത്തിന്റെ പ്രൊഫഷണൽ അറിവും സൗഹൃദ മനോഭാവവും വഴി, പല സംരംഭങ്ങൾക്കും ബ്ലെസൺ മെഷിനറിയിൽ കൂടുതൽ ധാരണയും താൽപ്പര്യവും ഉണ്ടായിരുന്നു, ഭാവിയിൽ ബ്ലെസൺ മെഷീനറിയിൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുന്നത് തുടരുമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു.

ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി (4)
ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി (2)
ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി (3)

ഈ എക്‌സിബിഷനിലൂടെ, ദക്ഷിണ കൊറിയയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് എക്‌സ്‌ട്രൂഷൻ ഉപകരണങ്ങളുടെയും കാസ്റ്റിംഗ് ഫിലിം മാർക്കറ്റിന്റെയും ഏറ്റവും പുതിയ ട്രെൻഡുകളെയും ഭാവി വികസന ദിശയെയും കുറിച്ച് ബ്ലെസൺ ഗ്രൂപ്പിന് ആഴത്തിലുള്ള ധാരണയുണ്ട്, ഇത് ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വിപണി കൂടുതൽ തുറക്കുന്നതിന് നല്ല അടിത്തറയിടുന്നു.എക്സിബിഷൻ വിജയകരമായി അവസാനിച്ചതിന് ശേഷം, ബ്ലെസൺ പ്രതിനിധി സംഘം നിർത്താതെ പ്രാദേശിക ഉപഭോക്താക്കളെ സന്ദർശിക്കും.

ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി (5)
ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി

2023 അവസരങ്ങളും വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞ വർഷമാണ്.ഗ്വാങ്‌ഡോംഗ് ബ്ലെസൺ പ്രിസിഷൻ മെഷിനറി കമ്പനി ലിമിറ്റഡിന്റെ പ്രതിനിധി സംഘം എക്‌സിബിഷനുകളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെയും പ്രദേശങ്ങളിലെയും ഉപഭോക്താക്കളെ സന്ദർശിക്കുന്നതിനും സജീവമായി വിദേശത്തേക്ക് പോയി.ഉപഭോക്താക്കളുമായി ആഴത്തിലുള്ള മുഖാമുഖ ആശയവിനിമയത്തിലൂടെ, ബ്ലെസന്റെ കോർപ്പറേറ്റ് സ്വാധീനം ഒരു പരിധി വരെ വിപുലീകരിച്ചു.ഭാവിയിൽ, Blesson അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശം നിലനിർത്തും, ഉപഭോക്തൃ-അധിഷ്ഠിതത്തോട് ചേർന്നുനിൽക്കുകയും പ്ലാസ്റ്റിക് എക്സ്ട്രൂഷൻ ഉപകരണ വ്യവസായത്തിന്റെ വികസനം സജീവമായി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും.


പോസ്റ്റ് സമയം: ഏപ്രിൽ-20-2023

നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം വിടുക